Гравиране на сватбените пръстени

Гравирането на вътрешната част на сватбените пръстени е още едни символ за връзка между двамата младоженци. Може да се каже, че е и практично, като пример гравиране на датата на сватбата. Също така предимство е и уникалността на пръстените.

Първо - размера на пръстените

Трябва да го имате в предвид, ако желаете да гравирате пръстените си. Технологичен проблем може да е гравирането на много тесни пръстени, всичко зависи от технологията и уменията на златаря.

Ръчно гравиране или машинно гравиране

На този въпрос трябва да си отговорите в зависимост от наличните възможности. Машинното или лазерно гравиране е вече широко разпространено. Дава възможност за избор на различни възможности. Надписа се изработва на програма и се подава на машината за гравиране. Някой машини могат да гравират само блок букви (не могат да гравират наклонени - курсивни шрифтове), затова трябва да попитате предварително.

Ръчното гравиране зависи много от опита и възможностите на човека, които гравира. Опита е решаващ и за гравиране на различни сложни символи. Трябва да знаете, че златните пръстени са за предпочитане пред платинените за гравиране при ръчното гравиране. Златото е по-податливо на гравиране. От друга страна, платината е по-издръжлива на износване. Затова надписите гравирани на платина са по-издръжливи.

Какво може да гравирате?

Гравираният надпис трябва да има стойностно значение - имената или инициалите на любимия, датата да сватбата или някоя фраза например. Също така може да има и хумористичен характер, като: „Върни го обратно!". Има и възможност при лазерното гравиране да гравирате и цели абзаци от някое стихотворение или цитати от книга или библията например.

Предлагаме ви няколко фрази, които може да използвате. Повечето от тях са на латински.

Романтични

Con amore - С любов

Semper Amemus - Любов завинаги

Semper Fidelis - Винаги верни

Mon cœur est a vous - Моето сърце е твое (Френски)

Amantes -amentes - влюбени - безумни (влюбени - загубени)

Amor omnibus idem - Любов във всеки един

Ралигиозни

Deus Nos Iunxit - Господ ни събра

Dei gratia - слава на Бога

Volente deo - с божията помощ

Fiat voluntas tua - Да бъде твоя воля

Placeat diis - Ако е изгодно на бог

Други

Ab ovo - от начало до край

In aeternum - Завинаги

Credo - Вярвам

Ad infinitum - до безкрай

Sic fata voluerunt - Такава е била съдбата

Hoc erat in votis - Така е по може желание

Hoc erat in fatis - Така е било отредено

Lex fati - Закон на съдбата

Yours Forever - Твой/твоя за винаги (Английски)

Natura sic voluit - Така е пожелала природата

Ad finem saeculorum - До края на вековете

Caritas et pax - С уважение и в мир

Evviva - да живее!

Ibi victoria, ubi concordia - Победата е там, където има разбиране

Optima fide - С пълно доверие

Mane et nocte - Дни и нощи

Fac fideli sis fidelis - Въди верен на този, който ти е верен

Fata viam invenient - От съдбата не може да се избяга

Proprio motu - По собствено желание

Vires unitae agunt - Силните действат заедно

Vale et me ama - Бъди здрав/а и ме обичай

Хумористични

May The Force Be With Us - Нека силата бъде с нас (Английски)

Put it back on - Върни го обратно (Английски)

Probatum est - Одобрено

A deal's a deal - Сделката си е сделка

Преди да гравирате пръстените си

  • Попитайте специалиста, които ще гравира надписа дали има технологична възможност да изпише това, това, което желаете. Пример - ограничение на брой символи, четимост на надписа.
  • Поискайте да ви покажат техни примери за гравиране на пръстени.
  • Допитайте се до бижутера, кои шрифт ще бъде най-издръжлив от заличаване. Вие може би ще носите вашите пръстени постоянно, това е от голямо значение.
  • Колко време ще отнеме гравирането. Ще бъде ли готов преди вашата сватба.
  • Има ли гаранция, че ако се случи нещо (кражба и т.н.) ще бъдат възстановени пръстените, също и в случай, че пръстените се гравират от друго лице (фирма).

Цена

Има места, където гравирането на пръстените влиза в цената. На други места се плаща на символ. Попитайте, преди да поръчате пръстените си за цените на гравиране.